Säännöt

Liiton säännöt

Rekisteröidyllä yhdistyksellä tulee olla Pantentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät säännöt.

Voit lukea Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry:n säännöt tästä.

Lisää yhdistysten säännöistä voit lukea yhdistyslaista.


Pyörätuolitanssin kilpailusäännöt

Säännöt Suomessa

Suomessa järjestettävissä kansallisissa ja kansainvälisissä non-IPC-pyörätuolitanssikilpailuissa, joissa kilpaillaan avoimissa sarjoissa, noudatetaan Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry:n kilpailusäännöstöä.

Täältä löytyy voimassa oleva kilpailusäännöstö, jotka tuli voimaan 1.1.2023.

Säännöstön osien päivitys hyväksyttiin syyskokouksessa 2022, josta voit lukea enemmän uutisissa.

Suomessa järjestettävissä Kansainvälisen Paralympiakomitean eli IPC:n alaisissa pyörätuolitanssikilpailuissa noudatetaan IPC:n kansainvälisiä pyörätuolitanssikilpailun sääntöjä.

Säännöt ulkomailla

Ulkomailla järjestettävissä non-IPC–kilpailuissa noudatetaan kunkin maan kansallisia sääntöjä, jotka ovat pääpiirteissään linjassa suomalaisten sääntöjen ja IPC:n sääntöjen kanssa.

Ulkomailla järjestettävissä IPC:n alaisissa pyörätuolitanssikilpailuissa noudatetaan IPC:n kansainvälisiä pyörätuolitanssikilpailusääntöjä.