Säännöt

Liiton säännöt

Rekisteröidyllä yhdistyksellä tulee olla Pantentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät säännöt.

Voit lukea Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry:n säännöt tästä.

Lisää yhdistysten säännöistä voit lukea yhdistyslaista.


Pyörätuolitanssin kilpailusäännöt

Säännöt Suomessa

Suomessa järjestettävissä kansallisissa ja kansainvälisissä non-IPC-pyörätuolitanssikilpailuissa, joissa kilpaillaan avoimissa sarjoissa, noudatetaan Suomen pyörätuolitanssiliitto PYTLI ry:n kilpailusäännöstöä.

Täältä löytyy voimassa oleva KILPAILUSÄÄNNÖSTÖ, jotka tulivat voimaan 1.1.2021.

Lue tiedote uusimmista muutoksista blogista!

Suomessa järjestettävissä Kansainvälisen Paralympiakomitean eli IPC:n alaissa pyörätuolitanssikilpailuissa noudatetaan IPC:n kansainvälisiä pyörätuolitanssikilpailusääntöjä.

Säännöt ulkomailla

Ulkomailla järjestettävissä non-IPC-kilpailuissa noudatetaan kunkin maan kansallisia sääntöjä, jotka ovat pääpiirteissään linjassa suomalaisten sääntöjen ja IPC:n sääntöjen kanssa.

Ulkomailla järjestettävissä IPC:n alaissa pyörätuolitanssikilpailuissa noudatetaan IPC:n kansainvälisiä pyörätuolitanssikilpailusääntöjä.