Luokittelu

Luokittelun tarkoituksena on selvittää, onko kilpailijalla paraurheilulajeihin soveltuva vamma sekä luokitella kilpailijat vamman ja toimintakyvyn mukaan eri luokkiin. Luokittelun tavoitteena on mahdollisimman tasapuolinen kilpailu, jossa tuloksen ratkaisee urheilijan taito ja suoritus eikä vamman vaikeusaste.

Missä luokitellaan?

Luokitteluja järjestetään pyörätuolitanssikilpailujen ja -leirien yhteydessä. Tapahtuman järjestäjä tiedottaa, onko tapahtumassa mahdollisuus osallistua luokitteluun.

Luokitteluun valmistautuminen

Ennen luokitteluun saapumista kilpailija perehtyy Suomen Paralympiakomitean Urheilijan sitoumuslomakkeeseen. Lomakkeessa kerrotaan luokittelun tarkoitus, luokittelun kulku ja siihen liittyvät sitoumukset sekä henkilötietojen käsittely luokittelun yhteydessä. Luokitteluun saapuessaan kilpailija allekirjoittaa sitoumuslomakkeen.

Luokittelussa pyörätuolinkäyttäjällä on oltava mukanaan:

 • Henkilöllisyystodistus – henkilötodistus tai passi
 • Lääkärintodistus, josta ilmenee
  • toimintakyvyn aleneman aiheuttava diagnoosi
  • onko tila synnynnäinen vai tapaturman tai sairauden aiheuttama
  • vamman vaikutus henkilön toimintakykyyn
  • onko tila pysyvä vai etenevä.
 • Kaikki apuvälineet, joita hän käyttää kilpailusuorituksen aikana.

Suomen pyörätuolitanssiliiton viralliset kansalliset luokittelijat

 • Sanna Salu (luokitteluvastaava), Lappeenranta
 • Hannu Korhonen, Tampere
 • Katriina Lahti, Kuopio
 • Hilla Saarinen, Kouvola

Materiaaleja ja linkkejä

Paralympiakomitean luokittelusivut: https://www.paralympia.fi/urheilu/luokittelu

Pyörätuolitanssin luokittelu kilpailusäännöstössä

 • Kohta 8: Luokittelu
 • Kohta 12.1: Kansallisen luokittelun protestisäännöt